TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft.

Tevékenységünk

A TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. – a továbbiakban: Társaság, vagy TLA Kft. – a Magyar Állam által alapított, 100%-ban állami tulajdonban álló, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Magyar Államot, mint Alapítót megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI, törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.
A TLA Kft. fő tevékenysége egyrészről a Társaság tulajdonába átruházott állami vagyon,  elsősorban   üzleti  részesedések  kezelése,  másrészről a

2018. évi CIII. törvény 22./A. § (2) bekezdése szerint kijelölt lebonyolító szervezetként a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében az állam nevében megvásárolt lakóingatlanok és tartalék ingatlanok tekintetében a 2018. évi CIII. törvény 2. §-ában megjelölt lebonyolítói feladatok ellátása.

Az Alapító stratégiai elvárása az átruházott társasági részesedések professzionális kezelése, értékesítése, valamint a Társaság tulajdonába lévő és rábízott ingatlanvagyon kezelése, hatékony hasznosítása.

NET Program Divízió

Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:655

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Városmajor utca 35.

2020.11.10-től a személyes ügyfélfogadás szünetel!

Telefonszám: 06 1 795 5100

E-mail: netprogram@tlakft.hu

Üzleti Divízió

Postacím, levelezési cím:  1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

Központi telefonszám: 06 1 793 2605

E-mail: info@tlakft.hu

Hírek

Közlemények

Maradványvagyon-hasznosító Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!   Tájékoztatjuk, hogy a TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. 2021. szeptember 30-án átalakul, 2021. október 1-jétől Maradványvagyon-hasznosító Zrt.-ként folytatja működését.

>>>
Fizetési moratórium

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CVII. törvény szerinti fizetési moratórium kiterjed a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet fizetési és bérleti díjfizetési kötelezettségére is. Ez az alábbiakat jelenti: A részletvételt választó…

>>>
Pályázatok

A TLA Vagyonkezelő és Hasznosító Kft. a tulajdonát képező 5756 db – önálló sorszámmal ellátott – művészeti alkotásból álló, ,,TLA2021-PF001″ kóddal megjelölt csomag értékesítésére nyílt eljárásban pályázatot hirdet.

>>>
2020.11.10-től a személyes ügyfélfogadás szünetel

 Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormány 478/2020. (XI.3) Korm. rendelete alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése céljából 2020.11.10-től a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel! 

>>>
2020. november 1-től a NET Zrt. feladatait a  TLA Vagyonkezelő és –hasznosító Kft. látja el

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2018. évi CIII. törvény 22/A. §-a, továbbá a 343/2020. (VII.14.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2020. október 31-ével megszűnt. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait 2020. november 1-től a TLA Vagyonkezelő és…

>>>