KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Alapadatok
A társaság elnevezése:  TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: TLA Kft.
Jegyzett tőke:  160 000 000 Ft
Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv:  Magyar Állam
A cég székhelye:  1134 Budapest, Angyalföldi út 5. b. ép.
A cég telephelyei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. b.
  1122 Budapest, Városmajor utca 35.
Hivatalos e-mail cím: info@tlakft.hu
A társaság cégjegyzékszáma:  01-09-361873
Adószáma: 10939581-2-41
Statisztikai számjele:  10939581-6820-113-01
Üzleti divízió ügyvezető: Virág Attila
NET Program divízió ügyvezető: Csillag Tamás
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Az Alapszabály kelte:

 

legelső bejegyzés: 1994. május 6.

legutolsó módosítás: 2020. október 22.

A Társaság működésének időtartama: határozatlan
Felügyelő bizottsági tagok : Dr. Szabó Csaba
Dr. Gelsei Szilvia Viktória
Dr. Makár Sándor
Cégjegyzésre jogosultak: Virág Attila, Csillag Tamás