KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Jogszabályi háttér

A működést meghatározó legfontosabb jogszabályok:

2018. évi CIII. törvény >

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról


247/2018. (XII.21.) Korm. rendelet >

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról


343/2020. (XII.21.) Korm. rendelet  >

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról


1993. évi III. törvény  >

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


1993. évi LXXVIII. törvény  >

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról