NET PROGRAM

RÉSZLETVEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján az arra jogosult személyek részletvétellel kedvezményesen visszavásárolhatták a magyar állam tulajdonában álló ingatlanokat.

A 2019. szeptember 20-ig érvényesen nyilatkozó, részletvételt választó ügyfelek 2019. október 1-jével a törvény erejénél fogva tulajdonjogot szereztek ingatlanukon.

Akinek érvényes részletvételi nyilatkozata
– 2019. szeptember 21. – december 31. között érkezett be, 2020. január 01-jén,
– 2020. január 01. – február 28. között érkezett be, 2020. március 01-jén
szerzett tulajdont a törvény erejénél fogva.

A vevő és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., mint eladó között fennálló részletvételi jogviszony érvényességét a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megszűnése nem érinti, az változatlan tartalommal fennmaradt, azzal, hogy a korábbi eladó helyébe jogutódként a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. lépett.

A részletvevő és a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft., mint eladó közötti részletvételi jogviszonyt, a részletvevők jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok (link), valamint a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján összeállított Általános Tájékoztató szabályozza (link) .

Felhívjuk a részletvevő figyelmét, hogy amennyiben a havonta fizetendő vételárrészlet teljesítésével 6 havi késedelembe esik, úgy a teljes vételár egy összegben esedékessé válik.